The Yoga Science Project – Høst 2017

The Yoga Science Project – Høst 2017

The Yoga Science Project (YSP) søker nye studenter til andre del av vår randomiserte kliniske studie. Sammen vil vi finne ut om yoga kan bidra til bedre velvære, søvn og akademiske resultater. 

Recap

Vi er halveis ut i første del av yogastudien. 102 studenter har vært igjennom målinger og halvparten deltar nå på yogakurs hos HiYoga to ganger i uken. Tilbakemeldingene er over all forventning! Det blir spennende å se hva tallene sier. Til høsten skal 100 nye studenter i Oslo gå igjennom akkurat samme opplegg. Noe for deg? Da er det lurt å titte fort igjennom spørsmålene og svarene under.

Spørsmål og Svar

Kan jeg velge om jeg kommer i yogagruppen eller kontrollgruppen?

Svaret her er nei – dette er en randomisert klinisk studie og en datamaskin vil velge for oss. Dette er for å styrke validiteten av resultatene. Uansett gruppe vil du derimot få tilbud om yogakurs på HiYoga – yogagruppen starter med kurs i august mens kontrollgruppen får valg om å delta på samme kurs etter at målingene er gjennomførte

Skal både yogagruppen og kontrollgruppen utføre målingene i løpet at høsten 2017?

Ja. Første måling er i slutten av august 2017, andre måling er i november 2017, og siste måling vil trolig være i februar 2018.

Kan jeg ha gjort yoga før?

Ja, du kan ha gjort litt yoga tidligere. Det er dog et kriterie at man ikke har gjort yoga fast de siste 6 månedene. Siden halvparten av deltakerne vil havne i kontrollgruppen så ønsker vi ikke at deltakere må “avstå” fra sin vanlige praksis mens de venter på sitt kurs.

Hvilket språk går studien på?

Alle kurs og spørreskjemaer er på norsk.

Må jeg være student?

Ja.

Må jeg gå på UiO?

Nei, vi aksepterer alle studenter i Oslo-området. Fra høgskoler og universiteter.

Må jeg bo i Oslo?

Nei, men det er lurt å ikke bo langt unna. For å sørge for at vi kan stole på resultatene av studien, er det viktig at alle fullfører målingene og at det er lite fravær fra yogakurset. Om man bor langt fra Majorstuen, så vil det bli vanskeligere. Ett av inklusjonskriteriene er at man selv skal tro at man klarer å gjennomføre studien.

Om jeg havner i yogagruppen – kan jeg velge hvilke dager jeg har kurs?

Tidspunktene for kurset blir sendt ut mer informasjon etter randomiseringen. Vi vil prøve å sette opp timene på kveldstid i hverdagene. Om man er syk kan man bytte gruppe unntaksvis etter avtale.

Hvordan er det å ha kurs på HiYoga?

Du kan lese mer om Hi Yoga her. Deres hustavle forteller litt om regler og trivsel i lokalene. Dette er det viktig å ha lest igjennom før du deltar på kurs.

Kan jeg trene som vanlig under studien?

Ja – du kan trene vanlig styrke, jogging, pilates og all annen trening under studien. Om du er i kontrollgruppen er det kun yoga man skal unngå mens målingene pågår.

Er det mye å gjøre med målingene?

Du vil motta spørreskjema på mail hvor du logger deg inn med et unikt deltakernummer og svarer på spørsmålene online. I tillegg skal man hente en pulsklokke på HiYoga til en fastsatt tid, sove med den i en natt og levere den samme sted dagen etter.

Dette gjøres ved tre målerunder; en i august 2017, en november 2017, og en i februar 2018.

Når får jeg vite om jeg havner i yogagruppen eller kontrollgruppen?

Med en gang vi har mottatt alle påmeldinger vil vi randomisere deltakere med et dataprogram. Du vil motta et unikt deltakernummer og gruppe per mail med en gang dette er gjort.

Kan man trekke seg fra studien?

Ja, det er frivillig å delta i studien. Dessverre er det slik at hver drop-out vil påvirke resultatene våre negativt. Jo flere som trekker seg, jo mindre kan man stole på resultatene. Derfor er et av kravene til deltakelse at man selv tror at man vil kunne fullføre hele studien – dvs. alle tre målerundene, samt hele yogakurset (totalt 24 yogatimer over 12 uker) for de som havner i yogagruppen.

Case: Om du har planer om å flytte ut av Oslo i løpet av studien, for eksempel, håper vi derfor at du ikke melder deg på studien. Ved forrige runde var det lang venteliste. Som deltaker får man et profesjonelt yogakurs som er verdt mye for mange, i tillegg til at det ligger mye arbeid bak planlegging og gjennomføring av studien. Vi håper derfor at våre deltakere respekterer dette.

Ønsker du å delta?

Les mer om studien her, eller send e-post til info@yoscience.com for å få tilsendt informasjonsskriv og samtykkeskjema. Har du andre ting du lurer på – ikke nøl med å ta kontakt. Vi aksepterer deltakere etter tidspunkt for mottatt signert samtykkeskjema.

The power of intention

The power of intention

The past seven months I’ve had the chance to learn more about pregnancy – first hand with a baby inside my belly and through scientific studies, books and conversations. And the more I learn, the more I’ve come to respect nature.

It is almost unbelievable how women all over the world are making human beings from almost nothing! Their bodies change drastically through the nine months of pregnancy in order to make space and provide essential building blocks for growing another living being. The process provides an eye opener of trusting yourself, your instinct and your intention.

Breech and vertex

As I was reading “Hypnobirthing” the other day, I came across a new study about turning babies inside the womb through hypnosis and intention making. Most babies are lying in a vertex position (head down) from week 37 until birth (around week 40). This is the best birth presentation with the least complications. Some babies, however, are in a breech position in the weeks before your due date. Many seek help for conversion from breech to vertex position, since most breech presentations resort to cesarean births.

The science

In the study, 200 women with a baby in breech position at week 37-40 were divided into a hypnosis group and a traditional control group. The hypnosis group received hypnosis with suggestions for general relaxation. Moreover, they were asked to visualize their babies easily turn and see the turn accomplished. The control group had no hypnotherapy, but were offered ECV (external cephalic version) – a procedure in which qualified health personell tries to manually turn the baby from the outside of the abdomen.

How did it go? In the hypnosis-group 81 out of 100 babies turned spontaneously from breech to vertex position. In comparison, 46 babies had turned in the control group. Out of those, only 20 were spontaneous.

Those findings suggest that there is really something to setting an intention. Belief changes physical parameters!

Placebo and trust

We see this all the time in medical school. The teachers call it placebo. Studies have shown actual measurable effects from sugar pills similar to the physiological changes among groups taking effective medications. Blood pressure, heart rate and blood tests, for example, have been shown to improve due to placebo (Harvard Health).

But of course, placebo does not work on everyone.

“Understanding why certain people improve with placebo treatment and others do not is the “holy grail” of placebo research”. (Harvard Health)

Could it be the ability to trust nature?

The nocebo effect

Believing in the unknown makes you vulnerable. You put yourself at stake of being wrong, feeling disappointed, cheated and hurt. But ironically, the act of expecting a negative outcome is shown to actually bring about the very results that you initially feared. This is called nocebo.

For instance, if you tell a person that a certain medication has head ache as one of its side effects, he or she will be more likely to experience head ache, even if you give that person a sugar pill. This is, again, the power of intention. Only this time it has a negative outcome.

Setting an intention

The above illustrates that intention is a powerful tool, which can result in both positive and negative measurable effects. Trust may be key in taking the best out of belief, such as the hypnosis-study suggests. Remembering the greatness of nature can help building this trust in yourself, your instinct and your intention.

 

Er du Yoga Science’s nye intern?

Er du Yoga Science’s nye intern?

Er du positiv og arbeidsvillig, god på logistikk og interessert i å bli del av et forskningsteam? Da er du en kandidat som “intern” til The Yoga Science Study. Det neste året skal 200 studenter delta i en randomisert klinisk studie hvor vi undersøker om yoga kan øke velvære, søvn og karakterer hos studenter. 

Hva forventer vi?

Som intern vil du være hovedkoordinator for målingene og yogakursene. Dette innebærer mailkorrespondanse, oppfølging og logistikk. Det er mange navn og nummer å holde orden på, så det er viktig at man er nøye. Du vil også ha ansvar for rekruttering til andre del av studien som starter høsten 2017.
Du vil få god opplæring og oppfølging underveis. Tilbudet står åpent om du skulle ønske å bli med på yoga i perioden du jobber.

Hvem er vi?

Teamet består av professorer fra UiO, både fra psykologisk- og medisinsk fakultet. Vi har leger, studenter, statistikere og psykologer med på laget. I tillegg er det dyktige yogainstruktører fra HiYoga og eksperter på HRV-målinger fra Polar Norge

Interessert?

Studien er i gang, og 103 studenter har fullført første målerunde og vært på sin første yogatime. Til høsten vil 100 nye studenter få mulighet til å bli med på samme opplegg. Du kan lese mer i denne artikkelen. Om du er interessert i å bli med på vårt team, ta kontakt på info@yoscience.com. Skriv en kort tekst om deg selv og din motivasjon, så hører du fra oss innen kort tid. Oppstart umiddelbart.
Spørsmål og Svar – The Yoga Science Study

Spørsmål og Svar – The Yoga Science Study

Det er veldig gøy å se at studien tar form og at så mange studenter, leger og psykologer er positive. I løpet av det neste året vil vi finne ut om yoga kan bidra til bedre velvære, søvn og akademiske resultater! Vi har mottatt en del spørsmål fra dere som jeg vil prøve å svare på under.

NB! Per dags dato er det kun noen få plasser igjen for vårens studie. De første målinger begynner allerede om et par uker, og yogakursene starter opp den 13. februar 2017 på fantastiske Hi Yoga. Vi aksepterer deltakere etter tidspunkt for mottatt signert samtykkeskjema.

(more…)

Refriending Gravity

Refriending Gravity

In 2017 I will dedicate my Tuesday-classes to a focus. “Refriending gravity” is the first one out. Get a quick peek of the sequence below, and some background science to get inspired for your practice. All postures will be modified to each unique yogi, and lots of alternative asanas are given to suit all levels.

To Yoga and The Laws of Nature

Yoga is about observing change. Feeling all points that touch the ground during the practice. Strength is promoted through pushing down into the ground – generating a feeling of lightness and balance. We are essentially reconnecting with earth, placing each bone on top of each other in a non-effortless manner. Feeling all body parts, practicing a smooth, rhythmic breath and calm thoughts. Yoga becomes a moving meditation that takes advantage of gravity, not fighting against it.

The Science

“Refriending gravity” is about posture and balance – both mental and physical. We will work with alignment and balance, practice to move the point of gravity to new areas of the body. The class is a mindful approach to feeling the earth and shifting your weight to new balancing points. This requires an open mind – often we have developed a habit and now we are trying to move into new and unknown feelings.

Posture and alignment is in fact more important than most people are aware of. Scientists have found that bad posture is related to osteoporosis, fractures, chronic pain and early death (Ensrud et al 1997; Kado et al 2009). Yoga has been investigated as a tool to improve your posture. In 2009 Greendale et al found that yoga gave a significant improvement in level of kyphosis among elderly. Moreover, it turns out that a powerful posture alters your hormone levels, with greater performance at job interviews as a result Cuddy (2012). To read more about the science of yoga and posture, check out this article.

Inspired to practice?

Time: Tuesdays at 19.30-21.00
Place: Hi Yoga
Class: Vinyasa
Level: All

The jungle of yoga styles

The jungle of yoga styles

It is often said that there are as many types of yoga as there are yoga teachers. Each class has a different vibe and focus of intention in addition to the various physical postures and level of intensity. Nonetheless, there are a few major distinctions that are worth knowing in order to choose the right class for your needs. Sometimes we are in the mood for an energetic class to build heat and muscles, other times our body needs rest and relaxation. Below are a few bullet points to sum up the basics of each style.

Vinyasa Yoga

 • About: The word vinyasa means to place in a special way (vi in a special way, nyasa to place). It is a dynamic class where the aim is to perform intentional movements that are coordinated with your breath.
 • Purpose: Depending on the class, you train your coordination, balance, strength, flexibility and focus. Many teachers also include a bit of yoga philosophy.
 • Example of a class: This style provides a bit of everything. It usually starts with a few minutes of meditation and breathing exercises, followed by sun salutation variations. Hence the teacher will propose various standing and sitting postures that will differ depending on the teacher and class. Savasana wraps up the practice and allows your body to relax at the end.
 • Intensity: The pace and intensity highly depends on the teacher and the level of the students. It is often medium to high.

Yin Yoga

 • About: This is a slow paced class where each sitting posture is held for several minutes.
 • Purpose: The aim is to stretch your connective tissue (fasciae, ligaments, tendons and surrounding tissue). This is why each posture is held for 1-7 minutes. The class also promotes focus and yoga philosophy.
 • Example of a class: Often starts off with a gentle meditation to set your focus before each posture is introduced in turn. Most postures are seated, and often require props (bolsters, blankets, ribbons, blocks and eye covers).
 • Intensity: Slow

Restorative Yoga

 • About: This is a pure relaxation class where each posture is held for 4-20 minutes.
 • Purpose: Stress tends to activate our nerves. When we sit in front of the computer, the neck muscles are often contracted. If this persists over a longer period of time, one will generate muscular tension and pain. In this class we are essentially re-teaching our muscles to relax. In addition the class promotes mindfulness and philosophy.
 • Example of a class: In this class, the teacher will often set aside some time to explain each posture. We are using props (bolsters, blankets, ribbons, blocks and eye covers) in order to set the best conditions for the muscles to relax. When the props support the body, we are “tricking” our muscles to relax. There is usually a little pause in between each posture where the teacher illustrates the next asana. It is not unusual to fall asleep in this class if that is what your body needs.
 • Intensity: Super slow

Ashtanga Yoga

 • About: This is a higher pace yoga practice where you follow the very same sequence of postures every class, called The Primary Series. Traditionally Ashtanga teachers would not allow you to move on to the next posture before you had mastered the one before. Today, teachers often offer modifications. Some classes are led by an instructor. In “Mysore”-classes people come and go as they want, and follow their own breath. A teacher will be there to give personal guidance when you need help.
 • Purpose: Strength, balance, flexibility, coordination, focus, philosophy. When you know the sequence by heart, the ashtanga classes become very meditative because you focus at observing the smaller changes that happen within. Even though the asanas are the same, you will soon discover that each practice is different.
 • Example of a class: Since the ashtanga practice follows a set  sequence, you can look up “The Primary Series” online to see the asanas and the order. It starts with sun salutation A and B, followed by standing and sitting asanas before the finishing sequence and Savasana. Each asana is typically held for 5 breaths, and are connected with a “vinyasa” (chaturanga – upwward facing dog – downward facing dog).
 • Intensity: High